The Melanie Hoodie

The Melanie Hoodie

Chúng tôi rất vui mừng thông báo về việc ra mắt Melanie Hoodie! Đúng lúc cho những cơn nóng nảy trên đường đi. 

Nếu ai đó có thể tìm cách mặc áo hoodie đến sân gôn vào mùa thu, thì đó chính là chúng tôi! Chúng tôi đã thiết kế chiếc áo hoodie này với cổ áo tùy chọn để tăng thêm mức độ sành điệu cho một mùa thu ấm cúng được yêu thích! Chiếc áo hoodie này sẽ giúp bạn có quy tắc ăn mặc phù hợp trong quá trình học. Được ghép nối ở đây với Đôi chân Quinn


Để lại một bình luận

Xin lưu ý, nhận xét phải được phê duyệt trước khi chúng được xuất bản